29-54-H/01 Cukrář

Cukrář

Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem

Projekt podporují: