78-42-M/02 Ekonomické lyceum

Ekonomické lyceum

Ekonomické lyceum

  • základy odborného ekonomicko-právního vzdělání
  • rozšířené všeobecné vzdělání
  • důraz na komunikační dovednosti v českém jazyce a dvou cizích jazycích
  • zapojení do studentských firem JA CZECH
  • odborné exkurze a praxe v ČR i v zahraničí
  • příprava k následnému studiu na vysokých školách s ekonomickýcm, právnickým, sociálním a pedagogickým zaměřením.
  • https://www.oahshb.cz/uchazeci/ekonomicke-obory/ekonomicke-lyceum/
Výsledky státních maturit za skupinu oborů LYC - LYCEA
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 35,6% (84,2) 47,5% (52,0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 25,7% (83,2) 25,7% (42,0) 100% (100%) 100% (0%)
2018 75,4% (83,7) 78,1% (60,3) 100% (100%) 100% (0%)
2017 85,7% (87,4) 93,3% (78,6) 100% (100%) 100% (0%)
2016 76,4% (89,5) 63,4% (70,2) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 89,1% (69) 89,1% (66,9) 100% (100%) 100% (0%)
2017 94,8% (70) 91,4% (66,4) 100% (100%) 100% (0%)
2016 91,7% (74) 91,7% (67,5) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 90,6% (72) 89,8% (64,4) 100% (100%) 100% (0%)
2019 73,4% (68) 74,2% (59,1) 100% (100%) 100% (0%)
2018 93,6% (74) 98,4% (69,1) 100% (100%) 100% (0%)
2017 89,1% (73) 86,8% (67,1) 100% (100%) 100% (0%)
2016 100% (79) 99,2% (74,5) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: