23-41-M/01 Strojírenství

Ekonomika a informační systémy

Ekonomika a informační systémy

Pro obor Ekonomika a informační systémy ve strojírenství je přitažlivý i pro dívky. V době digitalizace a aplikovaných informačních systémů je alternativou pro všechny studentky a studenty, kteří mají smysl pro pořádek, kreativní myšlení, zájem o technologie a plány do života. Obor je zaměřený na hospodářskou, finanční a provozní stránku podniku, řízení a fungování výroby, logistiku, dodavatelské a odběratelské vztahy, skladové hospodářství, metrologii a řídící procesy a jejich softwarové zpracování.

Absolvent oboru má základní strojírenské vzdělání a může nastoupit v různých strojírenských firmách jako technik se znalostí ekonomiky a informačních systémů, konstrukcí, provozu a technologií, nebo může sám podnikat v oboru. Nalezne uplatnění v obchodním i výrobním podniku s moderním systémem řízení kvality. Může pracovat ve firmách na pozicích, kde se nabízí výhody odborného vzdělání, a kde ocení připravenost a kvalitu našich absolventů. Díky teoretické výuce a odborné praxi je absolvent nejen vhodnou posilou každému provozu, ale může pokračovat ve studiu na vysoké škole a dále si zvyšovat kvalifikaci.

Více informací na našem webu zde.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 14,2% (69,5) 10,5% (33,6) 26,9% (75%) 22,4% (25%)
2017 - - - -
2016 9,7% (59,0) 9,3% (25,4) 2,3% (40%) 5,6% (40%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 0,4% (35) 17,9% (13) 0,4% (25%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 35,7% (56) 20,3% (27,9) 41,0% (75%) 16,3% (25%)
2017 8,5% (48) 7,6% (31,0) 42,0% (75%) 100% (0%)
2016 48,9% (60) 41,7% (41,8) 18,4% (60%) 6,7% (40%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: