23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

Automechanik

Baví tě seřizovat, udržovat a opravovat auta a jiná motorová vozidla? Stačí se vyučit v tomto oboru a můžeš se tím pohodlně živit v automobilové výrobě, v servisech nebo na stanicích STK.

Tříletý učební obor je určen pro chlapce i dívky s ukončeným základním vzděláním.

Daný obor připravuje kvalifikované pracovníky schopné samostatné činnosti v oblasti údržby, diagnostiky závad i oprav motorových vozidel.

Výuka se skládá z teoretických předmětů a odborného výcviku prováděného v odborných učebnách, školních dílnách i na pracovištích servisních firem zaměřených na opravy motorových vozidel.

Součástí studia je příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B a C, možnost rozšíření o profesní průkaz řidiče, Certifikát Europass. Absolventi učebního oboru automechanikjsu připraveni pro provádění kvalifikovaných prací v oblasti autoopravárenství, ale i strojírenství a dopravě. Jejich umisťování na trhu práce má vysokou úspěšnost.

Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou.

Zájemci mohou pokračovat v nástavbovém studiu.

Projekt podporují: