33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby

Truhlář a návrhář konstrukcí

Truhlář a návrhář konstrukcí

Absolvent oboru je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným a odborným vzděláním. Po ukončení přípravy v oboru Operátor dřevařské a nábytkářské výroby, úspěšném vykonání maturitní zkoušky a po příslušné praxi je absolvent připraven pro samostatnou, vysoce kvalifikovanou obsluhu, seřizování a běžnou údržbu moderního výkonného výrobního zařízení, výrobních linek v dřevařském a nábytkářském průmyslu, pro technickou přípravu hlavní a vedlejší výroby a pro veškeré obslužné procesy v provozech. Může působit ve střední technické funkci provozního charakteru, řídit pracovní kolektiv. Je schopen řídit technologické procesy v dřevařské prvovýrobě a druhovýrobě, kontrolovat spolehlivost a kvalitu těchto procesů systémem provozního měření a zkoušek, umí upravovat a efektivně zpracovávat základní suroviny a materiály na výrobky v různém stupni dokončení. 

Je připraven na ovládání a řízení technologických procesů zpracování dřevařských surovin na výrobky ve výrobním procesu a ke kontrole těchto procesů, k odbornému používání výrobních zařízení, k ovládání základních typů zařízení pro příjmovou, skladovou a provozní manipulaci s využitím mechanizace a automatizace včetně dálkového řízení pomocí počítačů. Umí používat základní ruční vybavení truhláře i nejmodernější elektrické nářadí. Je schopen kontrolovat a ošetřovat příslušné pracovní nástroje. Technické výkresy dokáže číst a kreslit, umí zpracovat kompletní technickou dokumentaci a to ručně, nebo na počítači s využitím počítačové grafiky a dalších počítačových programů používaných v oblasti dřevařství a nábytkářství. Dovede zpracovat ekonomickou rozvahu výroby.

Více informací na našem webu zde.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů UTE - SOU TECHNICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 30,6% (73,2) 27,3% (30,4) 14,0% (84,6%) 11,6% (7,7%)
2019 10,9% (67,9) 11,9% (27,1) 31,7% (81,3%) 45,5% (12,5%)
2018 11,7% (61,1) 11,7% (25,9) 49,5% (82,4%) 100% (0%)
2017 26,1% (65,3) 28,8% (41,1) 55,0% (84,6%) 45,9% (15,4%)
2016 48,2% (73,7) 38,4% (45,6) 19,6% (60%) 25% (30%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 28,4% (26) 20% (13,8) 21,1% (16,7%) 56,8% (16,7%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 10,5% (42) 17,7% (12,5) 4,0% (35,7%) 11,3% (7,1%)
2019 12,8% (44) 19,2% (19,2) 11,2% (47,1%) 48,8% (11,8%)
2018 59,2% (54) 59,2% (30,3) 93,3% (89,5%) 100% (0%)
2017 9,9% (45) 9,9% (27,1) 20,7% (47,4%) 54,5% (15,8%)
2016 29,4% (50) 22,7% (26,1) 34,5% (58,3%) 12,6% (41,7%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: