23-56-H/01 Obráběč kovů

Obráběč kovů

Obráběč kovů

Strojní třískové obrábění kovových a nekovových materiálů na základě znalostí vlastností materiálů a řez­ných podmínek. Nastavení, obsluha a údržba základních druhů klasických obráběcích strojů (soustruh, frézka, bruska, vrtačka, vyvrtávačka, hoblov­ka), kontrola a měření obrobků, ošet­řování pracovních nástrojů. Absolvent učebního oboru Obrá­běč kovů je připraven k výkonu po­volání např. soustružník kovů, frézař kovů, brusič kovů anebo obsluha NC a CNC strojů. Po absolvování příslušné praxe a předepsaných zkoušek může samostatně podnikat v daném oboru. Absolventi, kteří úspěšně vykonali zá­věrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do oboru vzdělání s maturitní zkouškou, navazujícího na předešlou přípravu.

Více informací na našem webu zde.

 

Projekt podporují: