23-51-H/01 Strojní mechanik

Zámečník

Zámečník

Ruční nebo strojní zhotovování, sestavování a opracování strojních součástí a strojních celků podle technologické dokumentace. Ruční zpracování polotovarů. Montáž, demontáž, opravy a zkoušení např. točivých strojů, obráběcích a tvářecích strojů apod. Ve specifické přípravě pro nástroje a nářadí zhotovování a sestavování řezacích a speciálních nástrojů včetně povrchové úpravy. Seznámení se zařízením pro svařování a základy pro svařování elektrickým obloukem, plamenem a řezání kyslíkem.

Absolvent učebního oboru zámečník je v závislosti na obsahu přípravy připraven k výkonu povolání zámečník nebo v příbuzných povoláních – soustružník kovů, brusič kovů, frézař kovů, nástrojař, provozní zámečník. Disponuje kompetencemi pro činnosti ve výrobních a opravárenských podnicích, veřejných službách, montáži ale i ve stavebnictví, zemědělství, dopravě, těžebním, hutním i chemickém průmyslu. Po absolvování praxe a případných předepsaných zkoušek může samostatně podnikat v oboru.

Více informací na našem webu zde.

Projekt podporují: