65-42-M/01 Hotelnictví

Hotelnictví a cestovní ruch

Odborné vzdělávání je zaměřeno na oblast hotelového provozu a cestovního ruchu, ekonomiky, marketingu, managementu, práva, účetnictví a výpočetní techniky. Povinné jsou dva cizí jazyky.

Výhodou tohoto oboru je široký profesní záběr. Naši absolventi mají širokou možnost pracovního uplatnění. Jsou vzdělaní v oblasti ekonomie a podnikání, stejně jako v praktických oblastech stravování a ubytování a cestovního ruchu.

Samozřejmostí je jazykové vzdělání, které je podpořeno např. praktickou konverzací v rámci tuzemských i zahraničních stáží.

Díky kombinaci praktické a teoretické výuky jsou absolventi dobře připraveni jak na nástup do pracovního procesu, tak na následné studium na vysoké nebo vyšší odborné škole.

Absolventi nacházejí uplatnění v široké oblasti hotelového průmyslu a služeb cestovního ruchu. Budují vlastní firmy, vedou provozy hotelů, restaurací a dalších zařízení ve vyšších či nižších řídících pozicích jak v pozicích zaměstnanců, tak v pozicích zaměstnavatelů.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHP - SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 81,3% (85,8) 78,9% (48,7) 63,7% (96,9%) 100% (0%)
2019 52,1% (80) 47,9% (36,6) 41,4% (85%) 28,6% (15%)
2018 56,5% (73,7) 56,5% (40,8) 88,7% (95,8%) 80,2% (4,2%)
2017 35,4% (65,3) 22,3% (32,8) 59,4% (81,3%) 56% (12,5%)
2016 33,9% (66,3) 32,7% (40,6) 27,5% (70,6%) 53,8% (11,8%)
Ruský jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 66,7% (66,3) 58,3% (44,2) 100% (100%) 100% (0%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 80,2% (61) 82,6% (45,8) 87,8% (91,2%) 100% (0%)
2019 94,0% (68) 90,5% (55,1) 51,8% (76,2%) 35,1% (14,3%)
2018 93,9% (69) 88,8% (48,2) 74,3% (81,5%) 83,2% (3,7%)
2017 62,0% (59) 54,7% (43,4) 78,8% (83,3%) 68,2% (8,3%)
2016 61,1% (61) 18,9% (0) 56% (76,2%) 50,9% (14,3%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: