63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Multimediální a propagační tvorba

Odborné vzdělávání je zaměřeno na oblast multimediálních technologií, prezentací, výtvarné tvorby, digitální fotografie, počítačového zpracování fotografie, tvorbu webových stránek, design, ekonomiky, marketingu, managementu, práva, účetnictví a výpočetní techniky. Povinné jsou dva cizí jazky.

Naši absolventi mají širokou možnost pracovního uplatnění. Jsou vzdělaní v oblasti ekonomie, marketingu, účetnictví a podnikání, stejně jako v praktických oblastech multimediálních technologií - v práci s fotografií a videem, jejich zpracováním a s obsluhou souvisejících pošítačových programů. 

Absolventi nacházejí uplatnění v oblasti reklamy, marketingu a práce s počítačem, v reklamních agenturách, grafických studiích, redakcích časopisů, filmových a televizních společnostech, při realizaci výstavních expozic, v kulturních a společenských institucích jak v pozici zaměstnanecké, tak i v pozici podnikatelské.

Díky kombinaci praktické a teoretické výuky jsou absolventi dobře připraveni jak na nástup do pracovního procesu, tak na následné studium na vysoké nebo vyšší odborné škole.

 

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHP - SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 81,3% (85,8) 78,9% (48,7) 63,7% (96,9%) 100% (0%)
2019 52,1% (80) 47,9% (36,6) 41,4% (85%) 28,6% (15%)
2018 56,5% (73,7) 56,5% (40,8) 88,7% (95,8%) 80,2% (4,2%)
2017 35,4% (65,3) 22,3% (32,8) 59,4% (81,3%) 56% (12,5%)
2016 33,9% (66,3) 32,7% (40,6) 27,5% (70,6%) 53,8% (11,8%)
Ruský jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 66,7% (66,3) 58,3% (44,2) 100% (100%) 100% (0%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 80,2% (61) 82,6% (45,8) 87,8% (91,2%) 100% (0%)
2019 94,0% (68) 90,5% (55,1) 51,8% (76,2%) 35,1% (14,3%)
2018 93,9% (69) 88,8% (48,2) 74,3% (81,5%) 83,2% (3,7%)
2017 62,0% (59) 54,7% (43,4) 78,8% (83,3%) 68,2% (8,3%)
2016 61,1% (61) 18,9% (0) 56% (76,2%) 50,9% (14,3%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: