66-53-H/01 Operátor skladování

Operátor skladování

Základní údaje učebního oboru OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ:

Délka studia: 3 roky

Forma výuky: denní – týdenní cykly teoretické a praktické výuky

Určení: vhodné pro chlapce a dívky

Podmínky přijetí: ukončení ZŠ a zdravotní způsobilost

Způsob ukončení: závěrečná zkouška

Výstupní certifikát: výuční list

Profil absolventa:

 • Znalosti a praktické dovednosti v oblasti technologie skladování zboží (příjem a uskladnění zboží; příprava a expedice zboží)
 • Znalost sortimentních skupin zboží, jejich uskladňování a ošetřování
 • Zpracování písemností při obchodním styku i skladovém hospodářství za využití výpočetní techniky
 • Praktické dovednosti v reálném provozu skladů a logistických center smluvních partnerů
 • Obsluha manipulační techniky

Uplatnění absolventa

 • Ve firmách a obchodech, které ke své činnosti provozují sklady a logistická centra
 • V malých, středních skladech, ale také ve velkých řetězcích logistiky při těchto činnostech:
  • nákup, příjem, skladování, výdej zboží a materiálu
  • zpracování skladové administrativy, skladových dokumentů a formulářů
  • realizace objednávek, reklamací a poptávky zboží
  • manipulace se zbožím a materiálem, včteně jeho ošetřování
  • skladování a ošetřování zásob zboží a materiálu
  • ovládání obsluhy skladové manipulační techniky

Možnost dalšího vzdělávání absolventa:

 • Po získání výučního listu se absolvent může ucházet o přijetí na nástavbové studium – obor 64-41-L/51 Podnikání, zakončené maturitní zkouškou.
 • Možnost získání druhého výučního listu  ve zkráceném studiu za 1 rok v oborech: 65-51-H/01 Kuchař-číšník, 23-55-H/01 Klempíř pro stavební výrobu, 36-52-H/01 Instalatér

Praktické vyučování:

 • 1. ročník – moderně vybavené odborné učebny a cvičný sklad v budově školy
 • 2. a 3. ročník – pracoviště smluvních partnerů (sklady, supermarkety)

Odborné kurzy ukončené osvědčení

 • Kurs manipulační techniky – průkaz odborné způsobilosti obsluhy motorových manipulačních vozíků

Odborné exkurze:

 • Veletrh FOR LOGISTICS Praha
 • Exkurze v logistických a skladových centrech

Soutěže odborných dovedností:

 • Školní soutěž v psaní na klávesnici „Stochovské datlování“

Sportovní a vzdělávací aktivity:

 • Adaptační kurz
 • Sportovně turistický kurz
 • Lyžařský zájezd
 • Návštěvy muzeí
 • Divadelní a filmová představení
 • Školní výlety

 

 

Projekt podporují: