23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

Mechanik opravář jednostopých vozidel

Věnuješ se údržbě a opravám motocyklů, kol a elektrokol? Nebo to máš v plánu? Tento učební obor z tebe udělá vyhledávaného odborníka. Sportovci mohou využít individuální studijní programy.

Tříletý učební obor je určen pro chlapce i dívky s ukončeným záklaním vzděláním.

Daný obor připravuje kvalifikované pracovníky schopné samostatné činnosti v oblasti údržby, diagnostiky závad a oprav jednostopých vozidel, motokol, elektrokol a kol. Je určen pro profesní přípravu odborníků pro diagnostiku, opravu a údržbu jednostopých vozidel, elektrokol a kol. 

Absolvent najde uplatnění především v opravárenství, při výrobě, v prodejně motocyklů, v dopravní infrastruktuře a dalších příbuzných strojírenských oborech, popř. samostatném podnikání.

Výuka se skládá z teoretických předmětů, odborného výcviku a realizuje se v odborných učebnách školy, laboratořích a ve školních dílnách nebo na pracovištích servisních firem zaměřených na opravu motocyklů, motokol, elektrokol a kol. Jednostopá vozidla zaznamenala obrovský nárůst prodeje, což vyžaduje nároky na počty a kvalitu odborných (kvalifikovaných) mechaniků. 

Součástí vzdělání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B a C, Certifikát Europass.

Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou.

Zájemci mohou pokračovat v nástavbovém studiu.

Projekt podporují: