26-57-H/01 Autoelektrikář

Autoelektrikář

Lákají tě elektrické a elektronické součásti motorových vozidel? Chceš je umět kontrolovat, udržovat a opravovat? Pak je tento učební obor přesně tím, co hledáš. Každý autoservis po tobě sáhne.

Tříletý učební obor je určen pro chlapce i dívky s ukončeným základním vzděláním.

Daný obor připravuje kvalifikované pracovníky schopné samostatné činnosti v oblasti údržby, diagnostiky závad i oprav motorových vozidel a diagnostiky elektronických systémů. Připravuje pracovníky schopné pracovat v různých opravárenských provozech, autoservisech, ve stanicích technické kontroly a stanicích měření emisí. 

Absolventi tohoto oboru jsou připraveni provádět montáže, demontáže, údržbu a opravy elektrických a elektronických částí silničních motorových vozidel a obsluhovat široké spektrum měřících, diagnostických a testovacích zařízení. Odborný výcvik je realizován v odborných dílnách a laboratořích školy. Ve vyšších ročnících také v autoservisech. 

Součástí vzdělání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B a C, možnost získat profesní průkaz řidiče, Certifikát Europass.

Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou.

Zájemci mohou pokračovat ve studiu v maturitních oborech.

Projekt podporují: