28-58-H/01 Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla

Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla

3letý učební obor zakončený učňovskou zkouškou a ziskem výučního listu

Sklářská škola v Novém Boru jako jedinečná vzdělávací instituce nabízí kompletní vzdělávání od učebních oborů až po vyšší odbornou školu v rámci jedné školy. Absolventi učebních oborů sklářské školy díky svému širšímu praktickému zaměření na rukodělnou řemeslnou zručnost získávají uplatnění ve sklářských firmách a ateliérech. Během studia žáci poznají klasické i moderní techniky výroby a zpracování skla – malování, rytí, broušení, umělecké sklenářství, hutní tvarování, fusing, lehání skla, výrobu dřevěných forem či obsluhu sklářských strojů na výrobu užitkového skla. Po letech hospodářské recese přichází nyní znovu doba, kdy je o sklářské řemeslníky velký zájem ze strany podnikatelů, a to již v době jejich studia. Část odborného výcviku tak mohou žáci strávit u svých budoucích zaměstnavatelů s příslibem zaměstnání po ukončení studia.

 

Jednotlivá zaměření oboru: 

  • Sklář
  • Formař
  • Hranař
  • Rytec
  • Kulič
  • Malíř skla
  • Strojník sklářských zařízení

Rámcový vzdělávací program, Školní vzdělávací program a učební plán jsou k nahlédnutí na sekretariátu školy.

Finanční stipendium pro sklářské obory

Naše Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola se zařadila od školního roku 2010/2011 do zajímavého stipendijního programu. Do něj se dostaly tříleté učební obory jako je sklář, malíř, brusič, formař a rytec skla. Stipendijní příspěvky studenti získávají ve formě motivační či prospěchové. Motivační příspěvek je vydáván měsíčně v hodnotě 500 Kč, žák musí plnit řádnou školní docházku a vzdělávat se ve vybraných studijních oborech. Prospěchové stipendium se vyplácí pololetně, částka činí 1000/2000/3000 Kč v jednotlivých ročnících.

Projekt podporují: