23-55-H/02 Karosář

Karosář

Máš slabost pro pěkná auta, nebojíš se sváření a nechceš se v práci nudit? Tento učební obor tě naučí opravovat karoserie tak, že se o tvé ruce plné certifikátů budou přetahovat firmy i zákazníci.

Tříletý učební obor je určen pro chlapce i dívky s ukončeným základním vzděláním.

Připravuje kvalifikované pracovníky schopné samostatné práce na opravách karosérií. Získají základní zkušenosti v lakování vozidel.

Absolventi se také uplatní ve výrobě karosérií a skříní vozidel, při jejich ošetřování, včetně renovace plastových částí. 

Během studia mohou žáci získat zdarma profesní osvědčení na sváření plastů, elektrickým obloukem v ochranné atmosféře CO2, kurz zaškolení pro řezání kyslíkem, řidičský růkaz skupiny B a Certifikát Europass.

Výuka se skládá z teoretických předmětů a odborného výcviku realizovaných v odborných učebnách školy a ve školních dílnách nebo na pracovištích servisních firem.

Absolventi mohou pokračovat ve vzdělávání v oborech strojírenského zaměření nebo v oborech orientovaných na podnikání.

Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou.

Zájemci mohou pokračovat v nástavbovém studiu. 

Projekt podporují: