82-41-M/04 Průmyslový design

Produktový design

PRODUKTOVÝ DESIGN

Nejmladší výtvarně zaměřený obor školy byl založen v roce 2010. Za dobu jeho existence jím prošlo přes padesát absolventů, kteří se mohou pochlubit mnoha úspěchy jak v České republice, tak na prestižních soutěžích v zahraničí. Cílem práce v ateliéru je co nejúčelněji propojit funkční a estetickou stránku navrhovaného předmětu. Úzké napojení na živou průmyslovou výrobu, přímá komunikace se zadavateli a budoucími klienty je nedílnou součástí odborného vzdělávání v tomto ateliéru. Témata týkající se produktového, obalového, grafického, ale také interiérového a exteriérového designu, se kterými se studenti během svého studia setkávají, se vyvíjejí souběžně s celkovým směřováním současného designu. Výchova prostřednictvím konkrétních úkolů pro reálný svět, propojení umění, řemesla a techniky a věrnost materiálům jsou hlavními stavebními články výuky. Studenti při navrhování a výrobě modelů, prototypů i finálních produktů pracují s konkrétními materiály (sádra, papír, dřevo, kov, plasty, sklo). Během samotného navrhování účelně propojují klasické výtvarné techniky kresby, malby a modelování s použitím profesionálního programového vybavení, včetně 2D grafiky, 3D modelování a 3D tisku. Toto široké a komplexní vzdělání v oblasti současného designu umožňuje kvalitní předpoklady pro další studium na vysokých školách, výbornou schopnost uplatnění v mnoha kreativních oborech a v neposlední řadě šanci kultivovat vizuální vkus, a tím i společnost jako celek.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SUM - SOŠ UMĚLECKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 37,3% (79) 44% (42,0) 29,3% (88,2%) 100% (0%)
2019 45% (79,0) 48,3% (40,5) 58,3% (90,5%) 100% (0%)
2018 12,7% (60,5) 9,9% (22,3) 23,9% (65%) 100% (0%)
2017 65,2% (75,8) 42,0% (46,0) 36,2% (75%) 39,1% (12,5%)
2016 32,3% (69,5) 23,1% (43,1) 13,8% (60%) 43,1% (13,3%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 92% (68) 93,3% (55,7) 78,7% (88,2%) 100% (0%)
2019 34,2% (54) 35,5% (35,0) 82,9% (90,5%) 100% (0%)
2018 2,8% (43) 7,0% (21,1) 11,3% (50%) 100% (0%)
2017 21,7% (53) 24,6% (40,1) 31,9% (68,8%) 40,6% (12,5%)
2016 21,5% (56) 29,2% (0) 15,4% (60%) 43,1% (13,3%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: