29-56-H/01 Řezník - uzenář

Řezník . uzenář

Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou.

Co nabízíme:

uděleno stipendium 
odborný výcvik probíhá ve vlastní masné výrobně na škole a na smluvních pracovištích odborného výcviku v regionu
výroba drobných uzenářských výrobků
bourání masa
používání tradičních metod i moderních strojů
účast na celorepublikových soutěžích
spolupráce s Hypermarketem Globus

Projekt podporují: