63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Management obchodu

Chcete, aby Vás střední škola připravila na samostatnou ekonomicko-administrativní  činnost ve výrobní a obchodní sféře, ve službách, ve státní správě nebo v soukromém sektoru? Chcete se naučit cizí jazyky? Pak by Vás mohl zajímat náš obor Ekonomika a podnikání.

Vzdělávací program je určen především pro úspěšné absolventy základních škol, kteří se zajímají o cizí jazyky, management, marketing, právo, obchod, finance nebo cestovní ruch. Vzdělávání probíhá v denní formě, trvá čtyři roky a je ukončeno maturitní zkouškou. Absolventi v převážné většině pokračují ve studiu na vysokých školách nebo na vyšších odborných školách. Pokud nemají o další studium zájem, mohou nalézt uplatnění v podnicích a organizacích, státní správě nebo samosprávě, např. jako ekonomové, mzdoví referenti, účetní asistenti, obchodní zástupci, referenti ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovníci, administrativní pracovníci, asistenti, organizační pracovníci, personalisté, pracovníci marketingu, obchodní referenti apod.

Výuka se člení na teoretické vyučování a odbornou praxi. Teoretické vyučování probíhá v prostorách školy. Odborná praxe probíhá v tuzemských i zahraničních firmách zaměřených na administrativu a cestovní ruch. Rámcový vzdělávací plán vydaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy byl školou rozpracován do školního vzdělávacího programu nazvaného Management obchodu.

 

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHP - SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 49,1% (77,9) 47,4% (38,5) 25,7% (85,7%) 100% (0%)
2019 65% (83,2) 57,9% (40,8) 57,1% (87,5%) 63,6% (6,3%)
2018 28,2% (64,2) 31,6% (32,7) 69,5% (87,5%) 80,2% (4,2%)
2017 42,9% (68,4) 41,7% (43,3) 34,3% (70%) 41,1% (20%)
2016 97,7% (91,6) 87,1% (64,4) 29,2% (71,4%) 26,9% (21,4%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 84,3% (62) 72,7% (41,1) 34,9% (68,2%) 100% (0%)
2019 58,9% (58) 60,7% (40,8) 56,0% (77,8%) 69,0% (5,6%)
2018 16,8% (50) 15,6% (24,2) 43,0% (69,2%) 82,7% (3,8%)
2017 30,2% (53) 38,0% (39,0) 16,2% (52,4%) 30,7% (23,8%)
2016 90,3% (66) 93,1% (57,5) 49,1% (73,3%) 34,3% (20%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: