32-52-H/01 Výrobce kožedělného zboží

Výrobce kožedělného zboží

Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou.

Co nabízíme:

znalosti o třídění, hodnocení a výběru materiálu pro výrobu
konstrukci šablon, jejich modelování a úpravám
rozměřování, řezání, stříhání či vysekávání a další manipulaci s díly z různých používaných materiálů
úpravě a zdobení před sestavením výrobku
ručnímu a strojnímu šití výrobků
průběžné a konečné kontrole, označování hotových výrobků
možnost získání stipendia
možnost nástavbového studia a získání maturitního vysvědčení

Projekt podporují: