41-51-H/01 Zemědělec - farmář

Zemědělec - farmář

Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou.

Co nabízíme:

znalosti a dovednosti v rostlinné výrobě (zpracování půdy, předseťová příprava, hnojení)
setí a sázení, ošetřování porostů během vegetace, sklizeň a posklizňová úprava
produkce za použití strojů a nářadí
jednoduché opravy a technická údržba zemědělské mechanizace
asistence veterináři
možnost nástavbového studia a získáním maturitního vysvědčení
možnost získat stipendium

Projekt podporují: