41-51-H/02 Včelař

Včelař

Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou.

Co nabízíme:

získání znalostí o chovu, péči a rozmnožování včel 
podrobná analýza a znalosti o včelích produktech
osvojení si základů apiterapie - léčby člověka pomocí včel a včelích produktů
práci v přírodě
jedinečné prostředí školy
možnost následného nástavbového studia a získání maturitního vysvědčení 

Projekt podporují: