66-53-H/01 Operátor skladování

Logistik, operátor dopravy a skladování

Máš rád/a pořádek? Baví tě obchod a láká tě práce v logistických centrech a velkoskladech? Jako operátor skladování se naučíš pečovat o zboží ležící (sk)ladem na cestě za zákazníkem.

Tříletý učební obor je určen pro chlapce i dívky s ukončeným základním vzděláním.

Odborné kompetence oboru jsou zaměřeny na obsluhu a manipulaci techniky a technologického zařízení, přijímání a distribuce zakázek, ukládání, skladování, ošetřování, kompletování a vydávání zboží a materiálu. 

Absolvent se uplatní při výkonu povolání operátor skladování v obchodě nebo ve výrobním podniku. Absolvent bude připravovat zboží a materiál různého sortimentu k expedici a k prodeji, vystavovat příslušné doklady spojené s prodejem a nákupem, odebírat a přijímat zboží nebo materiál, vyřizovat reklamace, objednávky a poptávky. Bude skladovat a ošetřovat svěřené zásoby, řídit a obsluhovat dopravní a mechanizační prostředky. 

Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského průkazu B a osvědčení způsobilosti k obsluze minimálně jednoho manipulačního prostředku používaného ve skladovém hospodářství.

Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou.

Zájemci mohou pokračovat v nástavbovém studiu.

Projekt podporují: