82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř

Umělecký kovář a zámečník, pasíř

Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou. Možnost uískat stipenddium.

Co se student naučí:

zhotovování výrobků uměleckého kovářství a zámečnictví, např. klik a štítů, mříží, vrat plastik, točitých schodišť, ozdobných schodišť apod.
montování výrobků uměleckého kovářství a zámečnictví
obsluze kovářských pecí a výhní
obsluze bucharů a kovacích lisů
orientace v technických výkresech
získání svářečského osvědčení 
řidičský průkaz
součástí přijímacího řízení do tohoto oboru je talentová zkouška
možnost nástavbového studia přímo na škole

Projekt podporují: