41-56-H/02 Opravář lesnických strojů

Opravář lesnických strojů

Délka přípravy: 3 roky
Forma studia: denní
Obory jsou určeny: pro chlapce i dívky
Podmínky přijetí: úspěšné ukončení ZŠ devátým i nižším ročníkem
Přijímací řízení: přijímací zkoušky se nekonají, při větším počtu uchazečů rozhoduje průměrný prospěch a hodnocení ze ZŠ
Ochranné pracovní prostředky: jsou žákům poskytovány
Způsob ukončení přípravy: závěrečná zkouška
Zdravotní podmínky: požaduje se zdravotní způsobilost ke studiu potvrzená lékařem
Možnosti dalšího studia: absolventi mohou dále studovat na středních školách, vyšších školách a v nástavbových oborech

Charakteristika oboru:

  • obor připravuje absolventy pro odborné práce v technicky zaměřených oblastech v resortu lesnictví, zemědělství a opravárenství
  • během přípravy se žáci naučí opravovat nejen lesnické mechanizační prostředky a motorové pily, ale i silniční osobní a nákladní automobily a přípojná vozidla
  • součástí výuky je také diagnostika vozidel, svařování elektrickým obloukem, základy kovářských, klempířských a zámečnických prací
  • kromě výučního listu v oboru mají žáci možnost získat v rámci výuky řidičské oprávnění skupin B a C (možnost rozšíření o skupinu T), lovecký lístek, kvalifikaci pro základní práce s motorovou pilou a svářečský průkaz

Učební plán:

Teoretické předměty - Český jazyk, Občanská nauka, Matematika, Fyzika, Tělesná výchova, Základy ekologie,
Informační a komunikační technologie, Anglický jazyk

Odborné předměty - Technologie, Strojírenská technologie, Strojnictví, Technická dokumentace, Motorová
vozidla, Elektrotechnika, Lesnické mechanizační prostředky, Ekonomika, Odborný výcvik

Projekt podporují: