41-46-M/01 Lesnictví

Lesnictví

Název a kód oboru: 41-46-M/01 Lesnictví
Délka přípravy: 4 roky
Forma studia: denní
Podmínky přijetí: úspěšné ukončení ZŠ devátým ročníkem
Přijímací řízení: ano - přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky s váhou 60%
Způsob ukončení přípravy: maturitní zkouška
Zdravotní podmínky: požaduje se zdravotní způsobilost ke studiu potvrzená lékařem
Možnosti dalšího studia: absolventi mohou dále studovat na vysokých školách

Absolventi:

 • nacházejí uplatnění u všech lesnických subjektů, orgánů ochrany životního prostředí, státní správy,
  myslivosti apod.
 • během studia získávají oprávnění pro práci s motorovou pilou, křovinořezem, lovecký lístek, řidičský
  průkaz na osobní automobil, sběr reprodukčního materiálu lesních dřevin z vysokých stromů stupačkovou soupravou apod.
  Studium je ukončeno maturitní zkouškou. Profilová část se skládá z těchto zkoušek:
 • Pěstování lesů: ústní zkouška
 • Povinně volitelný předmět (Hosp. úprava lesů, Ochrana lesů, Lesní těžba, Ekonomika): ústní zkouška
 • Praktická zkouška v lesních porostech

Učební plán:

Teoretické předměty - Český jazyk, Občanská nauka, Matematika, Fyzika, Tělesná výchova, Informační a komunikační technologie, Chemie, Anglický jazyk, Ekonomika

Odborné předměty – Biologie, Lesnická botanika, Lesnická zoologie, Nauka o lesním prostředí, Pěstování lesů,
Lesní těžba, Ochrana lesů a životního prostředí, Hospodářská úprava lesů a další.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SZE - SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 4,3% (0) 4,3% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 68,9% (81,1) 68,9% (37,0) 45,9% (80%) 31,1% (20%)
2018 84,1% (74,2) 91,3% (48,5) 30,4% (61,5%) 10,1% (38,5%)
2017 29,9% (54,7) 34,3% (31,7) 35,8% (68,8%) 43,3% (18,8%)
2016 2,9% (0) 2,9% (0) 23,5% (60%) 11,8% (40%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 76,4% (59) 86,1% (42,4) 88,9% (91,7%) 100% (0%)
2019 68,9% (58) 87,8% (47,0) 74,3% (81,8%) 27,0% (18,2%)
2018 58,9% (56) 75,3% (39,7) 20,5% (57,1%) 12,3% (35,7%)
2017 83,1% (60) 53,5% (40,6) 64,8% (77,8%) 38,0% (16,7%)
2016 48,6% (57) 41,4% (38,6) 17,1% (50%) 8,6% (40%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: