65-42-M/02 Cestovní ruch

Cestovní ruch

Absolventi oboru se uplatní zejména v oblasti cestovního ruchu, např. jako pracovníci cestovní kanceláře či agentury, ubytovacího zařízení, rekreačního střediska, turistických informačních center, organizační pracovníci v lázeňských zařízeních, pracovníci recepcí či organizační zaměstnanci firem zajišťujících přepravu rekreantů.

Nosnými předměty jsou cizí jazyky, informatika, cestovní ruch, zeměpis cestovního ruchu, průvodcovské služby, ekonomika a marketing. Odborné předměty jsou dále rozvíjeny v seminářích.

Obor umožňuje volbu druhého cizího jazyka - ruština, němčina.

Žáci získávají klíčové komunikativní a personální dovednosti, učí se využívat moderní informační technologie a pracovat s informacemi.

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vysoké nebo vyšší odborné škole, jsou však připraveni na dobrý vstup do praxe.

1. ročník

- sportovně turistický kurz

- kurz první pomoci

2. ročník

- tuzemský poznávací zájezd

3. ročník

- zahraniční poznávací zájezd

- Státní zkoušky z psaní na klávesnici

4. ročník

- barmanský kurz

- odborná angličtina – služby v cestovním ruchu

 

1.-4. ročník

- mezinárodně uznávané zkoušky ECDL, tzv. „řidičák na počítač“

- jednodenní exkurze

- návštěvy veletrhů a výstav v oblasti cestovního ruchu

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHP - SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 78,4% (84,2) 81,9% (49,6) 100% (100%) 100% (0%)
2019 57,9% (81,1) 45,7% (36,3) 18,6% (75%) 21,4% (17,9%)
2018 92,7% (84,2) 86,4% (52,3) 85,9% (93,8%) 74,6% (6,3%)
2017 61,7% (73,7) 60,6% (51,0) 77,7% (90%) 65,1% (10%)
2016 71,3% (78,4) 76,0% (58,7) 86,5% (95,2%) 81,3% (4,8%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 45,9% (52) 55,8% (34,4) 53,5% (76%) 100% (0%)
2019 52,4% (57) 56,0% (39,6) 20,2% (58,6%) 24,4% (17,2%)
2018 63,1% (58) 58,1% (35,9) 72,6% (81,3%) 76,5% (6,3%)
2017 41,9% (54) 49,2% (41,5) 71,5% (80%) 63,7% (10%)
2016 96% (72) 96,6% (62,5) 94,3% (95,7%) 84,6% (4,3%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: