37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

Provoz a ekonomika dopravy

Žáci se naučí systémy řízení jednotlivých druhů dopravy (silniční, železniční, letecké, vnitrozemské lodní), organizovat dopravu cestujících i přepravu zboží, monitorovat oběh dopravních prostředků, sledovat jejich vytíženost a řešit problémové situace. Součástí je využívání sdělovací, zabezpečovací a další techniky v dopravě, uplatňování principů logistiky a ekonomické efektivity.

Absolvent se uplatní jako pracovník firemní logistiky, prodeje, nákupu, expedice, odbytu, zasilatelství, managementu atd. (např. zasilatel, speditér, technik divize, obchodní referent, vedoucí skladového hospodářství, vedoucí logistických útvarů, provozní nebo dopravní mistr, manažer marketingu, obchodní manažer…). Uplatnění ale může nalézt i u Českých drah a.s., na letišti, u Policie ČR apod.

Během studia je žák připravován pro získání řidičského orpávnění B, na státní zkoušku z psaní na klávesnici a státní zkoušku ze zpracování textu na PC.

Součástí je výuka dvou cizích jazyků.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST2 - SOŠ TECHNICKÉ 2
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 26,4% (72,1) 47,2% (36,8) 9,7% (76,2%) 12,5% (4,8%)
2019 39,2% (76,3) 37,3% (33,7) 33,3% (78,9%) 37,3% (15,8%)
2018 82,6% (80,5) 85,5% (53,3) 53,6% (84%) 52,2% (12%)
2017 82,6% (74,7) 66,7% (47,4) 53,6% (77,3%) 49,3% (18,2%)
2016 97,1% (87,4) 89,7% (67,2) 47,1% (76,5%) 32,4% (23,5%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 26,7% (24) 17,8% (12,3) 13,3% (0%) 57,8% (20%)
2016 37,0% (29) 8,7% (10,8) 13,0% (0%) 4,3% (60%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 66,7% (59,0) 66,7% (48,4) 16,7% (66,7%) 33,3% (16,7%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 53,4% (54) 71,2% (35,3) 43,8% (72,7%) 12,3% (4,5%)
2019 30,3% (52) 17,1% (24,2) 6,6% (45,5%) 17,1% (22,7%)
2018 64,5% (60) 48,7% (34,1) 51,3% (75%) 53,9% (10,7%)
2017 35,1% (52) 39,2% (38,5) 55,4% (67,9%) 48,6% (21,4%)
2016 48,6% (56) 12,5% (0) 36,1% (60,7%) 26,4% (28,6%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: