64-41-L/51 Podnikání

Podnikání

Nástavbové studium pro absolventy učebních oborů, zakončené maturitní zkouškou. Dvouleté v denní formě vzdělávání, tříleté ve večerní formě vzdělávání.

  • K nástavbovému studiu se může přihlásit žák 3. ročníku nebo absolvent oboru vzdělání s výučním listem (s kódem H).
  • Uchazeč o večerní formu předloží výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce, bylo-li vydáno. Uchazeč o denní formu předloží ročníková vysvědčení včetně 1. pololetí 3. ročníku a doklady o vyučení doloží do konce června.
  • Přihlášky se podávají do 1. 3., v dubnu pak uchazeči o denní i večerní formu studia konají jednotné přijímací zkoušky (CERMAT).

Absolvent získá široký odborný ekonomický profil, doplněný všeobecným vzděláním. Po odborné stránce ekonomické rozumí obsahu základních ekonomických pojmů a chápe principy fungování tržní ekonomiky spolu s cíli a podstatou podnikání. Zná právní formy podniků a dovede těchto znalostí využít při zakládání živností a obchodních společností. Disponuje dovednostmi v oblasti administrativy, obchodní korespondence, účtování a fakturace, dokáže zpracovat kalkulaci, vést evidenci materiálu apod. Součástí výuky je i příprava na státní zkoušku z psaní na klávesnici a ze zpracování textu na PC. 

Výsledky státních maturit za skupinu oborů NOS - NÁSTAVBY NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 67,6% (68,4) 84,6% (38,5) 55,9% (80%) 31,4% (6,7%)
2019 42,4% (60,5) 64,1% (25,5) 53,5% (66,7%) 53,5% (16,7%)
2018 63,2% (60) 77,8% (30,7) 75% (72,2%) 86,3% (5,6%)
2017 93,2% (80,0) 86,3% (50,3) 57,5% (61,9%) 47,5% (23,8%)
2016 65,0% (62,6) 47,9% (27,0) 84,8% (77,8%) 78,8% (11,1%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 43,3% (20) 73,1% (24,1) 50,7% (28,6%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 71,4% (32) 60% (17,5) 73,3% (42,9%) 100% (0%)
2017 41,2% (23) 40,4% (11,5) 56,1% (22,2%) 74,6% (11,1%)
2016 62,7% (28) 66,9% (21,1) 78,2% (42,9%) 76,8% (7,1%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 55,9% (46) 65,2% (24,6) 73,5% (68,2%) 39,2% (4,5%)
2019 41,9% (46) 29,5% (17,7) 41,0% (46,7%) 28,6% (26,7%)
2018 53,6% (50) 73,0% (30,7) 82,3% (73,1%) 87,8% (3,8%)
2017 75,7% (52) 63,4% (33,6) 61,7% (58,1%) 58,0% (19,4%)
2016 76,0% (56) 16,5% (0) 89,8% (76%) 68,5% (16%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: