36-52-H/01 Instalatér

Instalatér

Absolvent umí provádět montáž, opravy a údržbu rozvodů vody, kanalizace, topení a plynu, montovat armatury, zařizovací předměty, kotle, spotřebiče, zařízení pro zvyšování a snižování tlaku. Umí osazovat měřidla, izolovat a kotvit potrubí vnitřní zdravotní instalace dle platných norem, zkoušet plynovody a uplatňovat zásady předávání staveb investorovi, vytyčovat jednoduché trasy vnitřních rozvodů, uplatní se i při montážích rozvodů vzduchotechniky. Součástí vzdělávání je i příprava k získání svářečských certifikátů - naučí se spojovat trubní materiál lepením, svařováním, kapilárním pájením a lisováním. Během studia můžeš získat stipendium, ve vyšších ročnících i odměnu za produktivní činnost. 

Projekt podporují: