23-52-H/01 Nástrojař

Nástrojař

Žáci se naučí ručně i strojně vyrábět díly nástrojů a pracovních pomůcek, pracovat s kovoobráběcími stroji, používat jemné ruční nástroje a nářadí s vysokou přesností pro dokončovací práce. V teoretickém vyučování získají dovednosti při čtení strojírenských výkresů a pracovat s technickou dokumentací. V odborném výcviku si osvojí základy ručního a strojního zpracování kovů a nekovových materiálů používaných ve strojírenství, naučí se sestavovat nástroje a pracovní pomůcky a vyrábět jejich součásti.
Absolvent je veden tak, aby byl připraven k výkonu činností vyskytujících se při výrobě, montáži, opravách a seřizování řezných nástrojů, nástrojů pro tváření kovů, zpracování plastů a tlakové lití kovů, při výrobě a opravách přípravků a měřidel pro strojírenskou výrobu. Absolvent je připraven pro výkon povolání nástrojař, uplatnit se však může v další široké škále příbuzných povolání jako je soustružník, frézař, brusič nebo zámečník. Po získání praxe může samostatně vést malou provozovnu nebo podnikat v oboru.

Projekt podporují: