23-51-H/01 Strojní mechanik

Strojní mechanik

Naučíš se základům montážních a demontážních činností, ruční i strojní výrobě součástí strojů, zařízení a dalších prvků, diagnostice závad, uvádění strojů a zařízení do provozu, kontrole, provádění údržby a oprav. Naučíš se číst výkresy, schémata a další technickou dokumentaci. Získáš základy svařování ve svářečské škole a zkušenosti ve svařování ocelových konstrukcí. Během studia můžeš získat stipendium.
Poslední ročník odborného výcviku probíhá na provozních pracovištích firem.

Projekt podporují: