63-41-M/02 Obchodní akademie

Obchodní akademie - zahraniční obchod

Zaměření oboru odráží společenské změny a rostoucí požadavky na trhu práce. Absolventi s tímto zaměřením se uplatní především ve firmách se zahraniční účastí, ve firmách zabývající se dovozem či vývozem, v marketingu a komunikaci.

Nosnými předměty jsou cizí jazyky, ekonomika, účetnictví, zahraniční obchod a informační technologie. Obor umožňuje volbu druhého cizího jazyka - němčina, francouzština. Od třetího ročníku se vyučuje třetí cizí jazyk - ruština.

Žáci jsou připravováni pro praktické využití obchodní korespondence ve dvou světových jazycích, zapojují se do projektů Erasmus v zemích EU.

Absolventi zpravidla pokračují v dalším studiu na vysokých a vyšších odborných školách, jsou však připraveni na dobrý vstup do praxe.

1. ročník

- lyžařský kurz

2. ročník

- sportovně turistický kurz

- Státní zkoušky ze zpracování textu

3. ročník

- Státní zkoušky z psaní na klávesnici

4. ročník

- zkoušky z obchodní angličtiny

1.-4. ročník

 - mezinárodně uznávané zkoušky ECDL, tzv. „řidičák na počítač“

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SEK - SOŠ EKONOMICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 73,2% (86,3) 66,7% (48,6) 100% (100%) 100% (0%)
2019 21,1% (77,9) 28,9% (39,8) 88,6% (97,8%) 78,1% (2,2%)
2018 55,9% (75,8) 66,1% (50,0) 100% (100%) 100% (0%)
2017 66,7% (80,5) 75,8% (62,1) 61,7% (88,9%) 51,7% (11,1%)
2016 43,1% (77,9) 52,8% (60,4) 45,5% (85,2%) 36,6% (14,8%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 64% (60) 68% (43,0) 75,2% (90,2%) 100% (0%)
2019 46,8% (59) 58,7% (44,8) 65,9% (89,4%) 82,5% (2,1%)
2018 81,4% (64) 81,4% (47,4) 100% (100%) 100% (0%)
2017 91,9% (68) 84,6% (57,7) 76,4% (89,1%) 48,8% (10,9%)
2016 41,5% (61) 39,8% (44,6) 32,5% (75,9%) 31,7% (17,2%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: