36-64-H/01 Tesař

Tesař

Zvládneš provádět základní tesařské práce na pozemních stavbách, tj. zhotovovat bednění betonových konstrukcí, vázat a montovat tesařské konstrukce střech včetně osazování střešních oken, zhotovovat konstrukce dřevěných pozemních staveb a pomocné tesařské konstrukce (roubení, podskružení…). Budeš umět opracovat a obrábět dřevo, ručně opracovat kovové prvky tesařských konstrukcí (kotevní železa, třmeny aj.), posoudit optimální pracovní podmínky pro tesařské práce, vázat a montovat jednoduché tesařské konstrukce, adaptovat narušené tesařské konstrukce a také provádět jednoduché pokrývačské a klempířské práce v rozsahu zaškolení. Naučíš se číst stavební výkresy a orientovat se v projektové a technické dokumentaci, zhotovit jednoduché tesařské výkresy, hotové dílo zaměřit a zakreslit, provádět jednoduché výpočty z oboru, rozměřovat a zakládat jednoduché tesařské konstrukce podle prováděcího výkresu. Seznámíš se také se zásadami civilní ochrany a odbornými stavebními činnostmi při záchranných a vyprošťovacích pracích.

Projekt podporují: