39-41-H/01 Malíř a lakýrník

Malíř a lakýrník

Naučíš se připravit a používat potřebné nářadí, pracovní pomůcky, malířské a natěračské přístroje a mechanizační pomůcky. Budeš umět vypočítat množství nátěrů, spotřebu materiálu apod., volit a připravovat vhodný materiál s ohledem na podklad a účel nátěru, posoudit stav a připravenost pracoviště a zvolit vhodný technologický postup s ohledem na pracoviště a bezpečnost práce. Zvládneš zpracovat podklady pro stanovení ceny práce včetně spotřeby materiálu, posoudit kvalitu provedené práce a provést případné opravy. Uplatníš se v kvalifikovaných dělnických povoláních nebo v živnostenském podnikání - odborné malířské, tapetářské, lakýrnické a natěračské práce. Během studia můžeš získat stipendium, ve vyšších ročnících i odměnu za produktivní činnost.

Projekt podporují: