23-55-H/01 Klempíř

Klempíř

Naučíš se zpracovávat jemné plechy a profily, vyrábět a opravovat klempířské dílce, výrobky a konstrukce. Klempíř vyrábí šablony, kotlíky, střešní okna atp. z plechů různých materiálů, navrhuje a posuzuje podklady pro plechovou krytinu, montuje klempířské výrobky a vzduchotechnické potrubí, montuje a spojuje žlaby a svody z plastických hmot, provádí klempířské spoje plechů lepením a pájením, dbá na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci. 
Umí se orientovat a číst průvodní technickou dokumentaci a kreslit montážní náčrty, umí zpracovat výpis materiálu a sestavit kompletní nabídku zákazníkovi, orientuje se v nabídce výrobních a obchodních firem. Během studia můžeš získat stipendium. 

Projekt podporují: