28-63-H/01 Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů

Kovová bižiterie

Více informací najdete na našich stránkách

Kovová bižuterie (pasířské řemeslo) má v Jablonci nad Nisou dlouholetou tradici. Ve druhé polovině 19. století představuje Jablonec metropoli bižuterní výroby. Nacházelo se zde mnoho samostatných firem a exportních domů. Kovová bižuterie je imitace šperků z drahých kovů. Pasíř vytváří bižuterní výrobky spojováním různých druhů výlisků a dílů pomocí pájky a pájecí pistole. Výrobce kovové bižuterie je tříletý obor, náročný na manuální zručnost. Je vhodný pro dívky i chlapce, fyzicky nenáročný. Odborný výcvik probíhá u pracovních stolů v plně vybavených dílnách v budově školy.

V prvním ročníku jsou zařazeny základy ručního zpracování kovů a jednoduché práce při výrobě bižuterie. V prvním pololetí se žáci připravují na vlastní pasířskou práci vytvářením výrobků z drátu, z plechu a pilováním. Ve druhém pololetí žáci procvičují výrobu jednoduché bižuterie na podkladových hmotách technologií tvrdého spájení.

Ve druhém ročníku je obsah učiva zaměřen na procvičování výroby složitější bižuterie (náušnice, brože, prsteny, náhrdelníky,…) a to technologií tvrdého a měkkého spájení. V tomto ročníku se zařazuje produktivní práce. Jsou to zakázky pro bižuterní firmy, se kterými škola spolupracuje. Za odvedenou práci jsou žáci odměňováni podle platných předpisů.

Ve třetím ročníku se žáci naučí chápat souvislosti a návaznosti pracovních postupů, dokáží navrhnout vyrobit celé bižuterní soupravy. Pracují samostatně na náročných výrobcích (čelenky, poschoďové brože, bižuterní soupravy,…) technologií měkkého i tvrdého spájení. V průběhu roku se žáci podílejí na produktivní práci.

Délka studia: 3 roky
Po skončení tříletého oboru mají žáci možnost nastoupit do denního dvouletého, nebo tříletého dálkového nástavbového studia ukončeného maturitní zkouškou.

 

 

Projekt podporují: