28-63-H/01 Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů

Skleněná bižuterie

Více informací najdete na našich stránkách

Zakladatelem oboru „Výrobce skleněné bižuterie“ je považován profesor Jaroslav Brychta, který ve 20. letech minulého století při hledání náplně práce pro nově založenou sklářskou školu v Železném Brodě se rozhodl navázat na tradiční výrobu tohoto kraje, tj. vinuté a mačkané perle, skleněné kroužky apod. – zpracovávané nad sklářským kahanem. Jako sochaře jej přitahoval spíše figurální motiv, který se doposud ve výtvarném zpracování skla nevyskytoval. První skleněné figurky vznikaly spojováním skleněných perlí různých tvarů pomocí drátků. Teprve později, po dalších zkušenostech, byla vytvářena méně náročná zvířátka tažená z tyčinkového skla – viz. knížka – J. Brychta, M.B. Volf – Živé sklo.

Do dnešního dne prošel tento obor značným vývojem – jak sortiment výrobků, tak i technické zařízení určené k výrobě – kahany, dmychadla. Při výuce má každý žák vlastní pracovní stůl, kde je kahan, sklářská cihla, pomocné pinzety a krabice se skelnou vatou, sloužící k vychlazení výrobků. Zpracovává se tzv. kompoziční sklo. V prvním ročníku žáci vytvářejí jednoduché tvary, hlavně drobná zvířátka technikou vinutí. Práce druhého ročníku je zaměřena spíše na techniku tažení, převážně složitější čtyřnohá zvířátka. Ve třetím ročníku je preferován figurální motiv. Je využívána kombinace různých technik. Žáci se okrajově seznámí i technikou foukání.

Praxe oboru „Výroba speciálních mačkaných kamenů a vinutých perlí“ může probíhat pouze v soukromých firmách, protože škola nemá pro tuto činnost materiální vybavení.

Délka studia: 3 roky
Po skončení tříletého oboru mají žáci možnost nastoupit do denního dvouletého, nebo tříletého dálkového nástavbového studia ukončeného maturitní zkouškou.

Projekt podporují: