68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

Veřejnosprávní činnost

Absolventi oboru jsou připraveni zajišťovat odborné činnosti nebo ucelené agendy v rámci působnosti územních, ústředních nebo jiných orgánů státní správy a samosprávy, např. hospodaření s majetkem, vedení evidencí podle závazně platných předpisů, výkon prací souvisejících s vystavováním úředních dokladů, s určováním a vyměřováním dávek a poplatků, se správním řízením apod.

Nosnými předměty jsou veřejná správa, právo, cizí jazyky, informatika a písemná a elektronická komunikace. Obor umožňuje volbu druhého cizího jazyka - ruština, němčina. Získané znalosti a dovednosti umožňují dobré uplatnění i v soukromém sektoru. Absolventi mohou pokračovat v dalším studiu na vysokých a vyšších odborných školách, jsou však připraveni na dobrý vstup do praxe.

1. ročník

- sportovně turistický kurz

3. ročník

- kurz praktických dovedností

- Státní zkoušky z psaní na klávesnici

1.-4. ročník

- mezinárodně uznávané zkoušky ECDL, tzv. „řidičák na počítač“

- spolupráce na neziskových projektech

- exkurze do Parlamentu ČR

- jednodenní exkurze se zaměřením na výkon státní správy a samosprávy,

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHU - SOŠ HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 14,0% (51,6) 15,9% (14,8) 11,6% (66,7%) 100% (0%)
2019 40% (68,4) 44,4% (28,3) 44,4% (81,0%) 23,7% (19,0%)
2018 73,9% (72,6) 73,2% (41,2) 43,1% (74,1%) 37,3% (14,8%)
2017 66,7% (70,5) 58% (44,5) 61,3% (81,8%) 48,7% (13,6%)
2016 47,3% (64,7) 38,5% (35,3) 52,7% (76,5%) 64,2% (5,9%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 45,7% (52) 45,1% (29,9) 80,5% (87,5%) 100% (0%)
2019 61,8% (58) 56,7% (38,9) 33,8% (66,7%) 28,0% (16,7%)
2018 39,5% (54) 40,8% (30,6) 47,1% (70,4%) 38,9% (14,8%)
2017 50,6% (56) 55,8% (45,1) 58,4% (77,3%) 48,7% (13,6%)
2016 52% (58) 32,7% (36,3) 30% (64,7%) 65,3% (5,9%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: