66-51-H/01 Prodavač

Prodavač

Více informací najdete na našich stránkách

Číslo oboru: 66-51-H/01

Uplatnění absolventa:

Absolvent se uplatní při výkonu povolání prodavač nebo pokladník v obchodě, a to v pozici zaměstnance velkých, středně velkých i malých provozoven nebo v roli soukromého podnikatele v oblasti obchodu. Absolvent bude umět zejména připravit a upravit zboží různého sortimentu k prodeji, předvést zboží zákazníkovi i s náležitým odborným výkladem, prodat zboží a vystavit náležité doklady spojené s prodejem, vyřídit reklamaci zákazníka, pracovat s různými pokladními systémy a provádět hotovostní a bezhotovostní platby, provádět činnosti spojené s odběrem, skladováním a rozmisťováním zboží v provozovně, s vedením patřičných dokladů.
Bude připraven uplatňovat i základní marketinková pravidla prodeje.
Dále bude schopen pracovat se stroji a zařízením prodejny, nástroji a pomůckami určenými k dělení, vážení a měření zboží.
Bude schopen komunikovat se zákazníkem v českém i v jednom cizím jazyce.

Délka studia: 3 roky

Požadavky:
Zdravotní průkaz – na vyžádání od svého obvodního lékaře !!!


Projekt podporují: