64-41-L/51 Podnikání

Podnikání denní forma

Více informací na našich stránkách

Číslo oboru: 64-41-L/51
Délka studia: denní studium 2 roky, večerní nebo dálkové studium 3 roky

Charakteristika oboru:
Tento studijní obor je zaměřen především na oblast administrativně ekonomickou s cílem zvládnutí podnikatelských aktivit.
Absolvent je připraven pro drobné podnikání a to zejména v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v učebním oboru.

Během studia žáci absolvují:

  1. výuku všeobecně vzdělávacích předmětů – např. český jazyk, matematika, cizí jazyk
  2. výuku odborných předmětů – korespondence, práce na PC, právní nauka, ekonomika podniku, marketing a management, účetnictví, chod firmy apod.

V 1. ročníku vykonávají studenti odbornou praxi, jejímž cílem je získání zkušeností z konkrétní činnosti malé firmy.

Podmínka přijetí:
Úspěšné vykonání přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů NOS - NÁSTAVBY NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 87,2% (79,5) 80,3% (35,7) 100% (100%) 100% (0%)
2019 72,9% (73,7) 74,7% (29,6) 12,4% (39,1%) 7,6% (52,2%)
2018 34,4% (50,5) 21,7% (11,1) 4,7% (12,5%) 0,9% (87,5%)
2017 68,9% (62,6) 74,9% (41,4) 23,3% (35,3%) 8,7% (52,9%)
2016 67,3% (63,2) 67,3% (35,8) 21,2% (32%) 6,9% (60%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 35,2% (21) 30,5% (9,4) 36,2% (0%) 100% (0%)
2017 46,5% (24) 33,3% (10,4) 34,2% (0%) 0,9% (83,3%)
2016 57,7% (27) 61,3% (18,1) 63,4% (25%) 47,9% (25%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 74,4% (55,8) 79,5% (44,0) 53,8% (50%) 17,9% (50%)
2016 100% (82,1) 100% (76,1) 85,3% (75%) 61,8% (25%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 77,5% (54) 78,4% (32,1) 95,1% (90%) 100% (0%)
2019 73,9% (55) 76,1% (33,0) 35,5% (44,4%) 9,4% (48,1%)
2018 71,7% (54) 74,3% (31,3) 19,0% (35,7%) 2,5% (64,3%)
2017 67,9% (51) 80,2% (39,7) 28,8% (41,9%) 5,8% (54,8%)
2016 81,1% (58) 16,5% (0) 37,8% (45,9%) 12,6% (48,6%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: