63-41-M/02 Obchodní akademie

Obchodní akademie - ekonomika sportu

Obor, který se zaměřuje na rychle se rozvíjející odvětví - podnikání v oblasti volnočasových aktivit, zdravého životního stylu, outdorových a adrenalinových sportů, ale také v oblasti fitness či relaxace.

Nosnými předměty oboru jsou ekonomika, účetnictví, cizí jazyky a informační technologie. Žáci tohoto zaměření mají navíc rozšířenu výuku o ekonomiku sportu, teorii sportovní přípravy a posílenu výuku tělesné výchovy.

Obor umožňuje volbu druhého cizího jazyka - němčina, ruština, francouzština.

Vzdělávací program nabízí ekonomický základ umožňující rozvoj vlastního podnikání či uplatnění v ekonomických profesích. Možnosti uplatnění pak výrazně zvyšují certifikované sportovně orientované kurzy. Absolventi mohou pokračovat v dalším studiu na vysokých a vyšších odborných školách, jsou však připraveni na dobrý vstup do praxe.

1. ročník

 - lyžařský kurz, kurz první pomoci

2. ročník

- certifikovaný kurz vodní záchranář, sportovně turistický kurz

- Státní zkoušky ze zpracování textu

3. ročník

- certifikovaný kurz instruktor fitness

- Státní zkoušky z psaní na klávesnici

4. ročník

- kurz sportovní a rekondiční masáže, instruktor lyžování

1.-4. ročník

- mezinárodně uznávané zkoušky ECDL, tzv. „řidičák na počítač“

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SEK - SOŠ EKONOMICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 73,2% (86,3) 66,7% (48,6) 100% (100%) 100% (0%)
2019 21,1% (77,9) 28,9% (39,8) 88,6% (97,8%) 78,1% (2,2%)
2018 55,9% (75,8) 66,1% (50,0) 100% (100%) 100% (0%)
2017 66,7% (80,5) 75,8% (62,1) 61,7% (88,9%) 51,7% (11,1%)
2016 43,1% (77,9) 52,8% (60,4) 45,5% (85,2%) 36,6% (14,8%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 64% (60) 68% (43,0) 75,2% (90,2%) 100% (0%)
2019 46,8% (59) 58,7% (44,8) 65,9% (89,4%) 82,5% (2,1%)
2018 81,4% (64) 81,4% (47,4) 100% (100%) 100% (0%)
2017 91,9% (68) 84,6% (57,7) 76,4% (89,1%) 48,8% (10,9%)
2016 41,5% (61) 39,8% (44,6) 32,5% (75,9%) 31,7% (17,2%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: