68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

Právní činnost se zaměřením sociální I

Právní činnost se zaměřením sociálním I

Absolvent studijního oboru je připraven pro práce středních technicko-administrativních pracovníků v oblasti sociálně právní v různých typech organizací – orgány státní správy a samosprávy, soudy, notářství. Dále je připraven vykonávat odborné funkce v soukromoprávních institucích zaměřených zejména na poradenskou činnost, sociálně právní a humanitární činnost a na různé sociální služby obyvatelstvu. Absolvent se může uplatnit v rámci působnosti územních, ústředních a jiných orgánů státní správy a samosprávy, kde zajišťuje odborné činnosti nebo ucelené agendy. Získané ekonomické, právní, jazykové vzdělání, znalost zásad laické první pomoci atd. mu umožní uplatnit se v občanském životě.

Po ukončení čtyřletého studia může studovat na vyšší odborné škole nebo vysoké škole

Právní činnost se zaměřením na mezinárodní vztahy II

Absolvent studijního oboru je připraven pro práce středních technicko-administrativních pracovníků v oblasti ekonomicko právní v různých typech organizací – orgány státní správy   samosprávy, soudy, notářství. Dále je připraven vykonávat odborné funkce v soukromoprávních institucích  a vést např. personální, hospodářské agendy, event. samostatně podnikat, vykonávat samostatně odborné a řídící práce spojené s cizojazyčnou komunikací.

Po ukončení studia může pokračovat ve vzdělávání na vyšší odborné škole nebo vysoké škole.

 

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHU - SOŠ HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 91,5% (86,3) 89,0% (48,2) 55,5% (91,3%) 15,9% (2,2%)
2019 91,1% (85,3) 85,2% (41,3) 63,7% (88%) 45,2% (12%)
2018 63,4% (70,0) 70,6% (38,5) 73,9% (86,0%) 43,1% (12,3%)
2017 90,7% (77,9) 86% (57,1) 100% (100%) 100% (0%)
2016 83,1% (76,9) 75% (52,9) 81,1% (92,5%) 67,6% (5%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 82,4% (44) 73,5% (25,8) 61,8% (66,7%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 - - - -
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 61,1% (50,0) 55,6% (34,0) 72,2% (71,4%) 66,7% (14,3%)
2018 88,9% (48,4) 88,9% (45,3) 88,9% (66,7%) 100% (0%)
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 84,8% (62) 83,5% (43,5) 75% (84,6%) 19,5% (1,9%)
2019 49,7% (57) 44,6% (35,0) 57,3% (77,2%) 42,0% (12,3%)
2018 58,0% (57) 61,8% (35,5) 62,4% (76,2%) 50,3% (11,1%)
2017 84,4% (64) 66,2% (47,2) 66,2% (81,0%) 80,5% (4,8%)
2016 75,3% (64) 16,7% (0) 83,3% (91,1%) 62,7% (6,7%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: