68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

Právní činnost se zaměřením na mezinárodní vztahy II

 

Absolvent studijního oboru je připraven pro práce středních technicko-administrativních pracovníků v oblasti ekonomicko právní v různých typech organizací – orgány státní správy   samosprávy, soudy, notářství. Dále je připraven vykonávat odborné funkce v soukromoprávních institucích  a vést např. personální, hospodářské agendy, event. samostatně podnikat, vykonávat samostatně odborné a řídící práce spojené s cizojazyčnou komunikací.

Po ukončení studia může pokračovat ve vzdělávání na vyšší odborné škole nebo vysoké škole.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHU - SOŠ HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 91,5% (86,3) 89,0% (48,2) 55,5% (91,3%) 15,9% (2,2%)
2019 91,1% (85,3) 85,2% (41,3) 63,7% (88%) 45,2% (12%)
2018 63,4% (70,0) 70,6% (38,5) 73,9% (86,0%) 43,1% (12,3%)
2017 90,7% (77,9) 86% (57,1) 100% (100%) 100% (0%)
2016 83,1% (76,9) 75% (52,9) 81,1% (92,5%) 67,6% (5%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 82,4% (44) 73,5% (25,8) 61,8% (66,7%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 - - - -
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 61,1% (50,0) 55,6% (34,0) 72,2% (71,4%) 66,7% (14,3%)
2018 88,9% (48,4) 88,9% (45,3) 88,9% (66,7%) 100% (0%)
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 84,8% (62) 83,5% (43,5) 75% (84,6%) 19,5% (1,9%)
2019 49,7% (57) 44,6% (35,0) 57,3% (77,2%) 42,0% (12,3%)
2018 58,0% (57) 61,8% (35,5) 62,4% (76,2%) 50,3% (11,1%)
2017 84,4% (64) 66,2% (47,2) 66,2% (81,0%) 80,5% (4,8%)
2016 75,3% (64) 16,7% (0) 83,3% (91,1%) 62,7% (6,7%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: