36-47-M/01 Stavebnictví

Stavebnictví - architektura a design interiérů

PRO KOHO JE OBOR URČEN?

Obor Architektura a design interiérů je vhodný pro chlapce i dívky se zájmem o architekturu, design a práci s výpočetní technikou, kteří se chtějí po skončení střední školy uplatnit v oborech zabývajících se navrhováním interiérů a realizací staveb nebo pokračovat ve studiu na vysoké škole, případně vyšší odborné škole technického nebo uměleckého směru.

ČÍM JE OBOR SPECIFICKÝ NA NAŠÍ ŠKOLE?

  • V prvních dvou ročnících studia je kladen důraz na rozšíření všeobecných znalostí, zejména z matematiky, fyziky, výpočetní techniky a jazyků.
  • Zároveň se studenti seznamují s odbornými předměty, jako je odborné kreslení, stavební materiály a pozemní stavitelství, pronikají do základů stavební mechaniky.
  • Ve třetím a čtvrtém ročníku tvoří obsahovou náplň především profilové odborné předměty, jako je architektura a její dějiny, urbanismus, design interiérů a ateliérová tvorba. V předmětu konstrukční cvičení se za pomoci výpočetní techniky žáci učí navrhovat kompletní projekty rodinných domů v programu ArchiCAD a LUMION 3D. Dále se zaměřují na tvorbu interiérů.
  • V rámci ekonomických předmětů se seznamují s legislativní přípravou při realizaci staveb a zároveň probíhá výuka tvorby rozpočtů, při které je používán program pro oceňování staveb EuroCALC.
  • Všechny teoretické znalosti jsou provázány s praxí. Ve všech ročnících jsou pořádány odborné exkurze na stavby a do designových studií. Nedílnou součástí výuky je také odborná praxe, kterou z velké části absolvují studenti u stavebních firem.

JAKÉ JE UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA?

Absolvent je schopen navrhovat různá řešení interiérů místností, využívá moderní designové prvky a nové materiály. Jako budoucí projektant umí zpracovat projektovou dokumentaci staveb odpovídající náročnosti, zastane funkci referenta státní správy a samosprávy. Absolvent je připraven ke studiu architektury a designu na vysokých školách.

INFORMACE O STUDIU

Forma studia: denní
Délka studia: 4 roky
Způsob ukončení: maturitní zkouška
  vysvědčení o maturitní zkoušce
Dosažené vzdělání: střední odborné s maturitou
Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 54,3% (88,9) 44,8% (50,6) 100% (100%) 100% (0%)
2019 66,9% (92,6) 45,9% (52,9) 100% (100%) 100% (0%)
2018 29,7% (75,8) 20,1% (41,2) 100% (100%) 100% (0%)
2017 34,0% (74,7) 36,7% (54,0) 23,3% (76,5%) 19,1% (23,5%)
2016 22,7% (73,7) 25% (52,4) 63,9% (89,5%) 60,2% (10,5%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 83,2% (62) 78,8% (50,7) 51,1% (83,3%) 8,8% (5,6%)
2019 62,4% (56) 71,1% (46,5) 66,4% (88,9%) 100% (0%)
2018 64,6% (50) 54,7% (41,6) 60,9% (76%) 49,1% (8%)
2017 58,7% (50) 71,5% (48,2) 70,9% (77,8%) 47,7% (11,1%)
2016 82,0% (58) 76,0% (50,2) 68,9% (78,6%) 54,6% (10,7%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 85,3% (64) 95,5% (55,6) 82,1% (93,3%) 13,8% (3,3%)
2019 67,4% (60) 79,0% (46,6) 87,9% (93,9%) 100% (0%)
2018 59,9% (60) 54,2% (39,1) 83,7% (90%) 74,0% (5%)
2017 75,4% (62) 75,9% (52,4) 45,1% (77,1%) 31,7% (17,1%)
2016 48,9% (60) 47,1% (44,1) 66,8% (85,1%) 61,4% (10,6%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: