41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů

Opravář zemědělských strojů a motorových vozidel

V tomto tříletém učebním oboru se žáci naučí ručnímu a strojnímu obrábění kovů, opravy osobních a nákladních automobilů, traktorů a lesní techniky.

Absolvent bude umět provádět vlastní opravy, výrobu a renovaci součástí, údržbu a seřizování strojů a zařízení, bude připraven hodnotit provozní spolehlivost zemědělské techniky a motorových vozidel  pomocí diagnostických zařízení. Žáci se naučí pracovat s technickou dokumentací, a to nejen formami grafické komunikace (technické výkresy, normy, dokumentace ke strojům apod.), ale i využíváním počítačových aplikací při opravárenské činnosti, volit a používat pro ni vhodné materiály a technologické postupy výroby (včetně výroby zemědělských produktů) a oprav. V rámci výuky získají bezplatně: řidičský průkaz skupiny T, B, C (nákladní automobil), svářečský průkaz (svařování elektrickým obloukem, řezání kyslíkem i oprávnění pro svařování v ochranné atmosféře CO2).

Absolvent najde uplatnění v procesu se zaměřením na kovovýrobu, opravy automobilů a jiných strojních zařízení. Získáním řidičských oprávnění skupiny B, C a T se mohou uplatnit jako řidiči osobních a nákladních automobilů a po rozšíření na sk. E i jako řidiči kamionů. Šířka profilu umožňuje jejich uplatnění i v příbuzných strojírenských provozech, lesním hospodářství, dopravě, stavebnictví apod. při opravárenské činnosti. Mohou se uplatnit také při samostatném podnikání v oblasti opravárenství a servisních služeb pro využívání strojů a zařízení v zemědělství a motorových vozidel. Absolvent má možnost dodělat si maturitu v nástavbovém studiu. 

Projekt podporují: