69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční

Masér pro zdravý životní styl

V tomto čtyřletém maturitním oboru se zaměřením Masérství a fitness a Masérství a wellness se žáci naučí poskytovat masérské služby, tj. provádět vhodný druh masáže v souladu s požadavky klienta a jeho aktuálním zdravotním stavem, obsluhovat přístrojové vybavení provozovny a vhodně používat masážní přípravky.

Absolvent oboru je připraven k výkonu masérské praxe popř. osobního (fitness) trenéra privátně i ve státních zařízeních. Je schopen samostatně provádět činnost v rámci preventivních, rekondičních a regeneračních programů. Absolvent vytváří podmínky pro aktivní životní styl. Je schopen poskytovat profesionální masérské a trenérské služby ve vlastních provozovnách, studiích, fitness a wellness centrech, sportovních klubech a v lázeňských zařízeních, dále může své dovednosti uplatnit ve sféře sociálních služeb, včetně domovů pro seniory. Absolvent oboru je schopen používat dva cizí jazyky jako prostředek profesní komunikace, ovládá práci na počítači. Součástí programu je i tzv. ekonomické minimum. Absolventi jsou v průběhu vzdělávání vedeni k přesnosti, slušnému chování, dodržování právních norem a etiky.

oto studium zajišťuje dobrý základ pro pokračování na vysoké škole stejného nebo podobného zaměření např. fyzioterapie či wellness specialista. Absolventi jsou kvalifikovaní maséři, kteří se uplatní při provádění neléčebných masáží částí nebo celého těla ručně i s využitím různých masážních pomůcek, přístrojů a zařízení.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů UOS - SOU NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 26,4% (61,1) 26,4% (21,1) 16,5% (69,6%) 100% (0%)
2019 74,7% (76,3) 86,2% (40,3) 18,4% (52,6%) 3,4% (47,4%)
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 52,7% (48) 46,2% (23,5) 47,3% (60,9%) 100% (0%)
2019 75,9% (54) 81,3% (33,6) 34,8% (50%) 1,8% (45%)
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 - - - -
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: