79-41-K/41 Gymnázium - 4 leté

Per aspera ad astra

Obor je určen pro žáky s ukončeným základním vzděláním, kteří se chtějí dále vzdělávat a chystají se po absolvování střední školy dále rozvíjet na některém z vyšších stupňů vzdělávání. Gymnázium je nejlepší možnou přípravou na vysokoškolské studium přírodovědných, technických i humanitních oborů.

Žáci jsou po absolvování vybaveni znalostmi, které výrazně převyšují požadavky na střední vzdělání v oblastech, jež si zvolí formou volitelných předmětů během studia. Jsou tak připraveni ke studiu na VŠ dle svého výběru.

Každý žák je schopen komunikovat ve dvou cizích jazycích. Prvním je jazyk anglický, hlavní cizí jazyk, který je povinný pro všechny studenty. Výběr dalšího cizího jazyka je realizovaný dle zájmu studenta a možností školy.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY4 - GYMNÁZIUM 4LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 2,2% (0) 2,2% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2017 48,3% (88,4) 32,8% (70,2) 100% (100%) 100% (0%)
2016 19,3% (83,7) 26,4% (69,8) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 1,5% (58) 2,2% (39,1) 4,4% (75%) 100% (0%)
2017 2,9% (62) 2,2% (47,7) 5,5% (81,8%) 100% (0%)
2016 17,4% (70) 26,3% (64,2) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: