79-41-K/81 Gymnázium - 8 leté

Glóbus znalostí a dovedností

Obor je určen pro nadané žáky 5. tříd základních škol, kteří mají studijní předpoklady a chtějí efektivně využít poslední čtyři roky základního vzdělávání v kolektivu podobně smýšlejících spolužáků.

Žáci jsou po absolvování vybaveni znalostmi, které výrazně převyšují požadavky na střední vzdělání v oblastech, jež si zvolí formou volitelných předmětů během studia. Jsou tak připraveni ke studiu na VŠ dle svého výběru.

Každý žák je schopen komunikovat ve dvou cizích jazycích. Prvním je jazyk anglický, hlavní cizí jazyk, který je povinný pro všechny studenty. Výběr dalšího cizího jazyka je realizovaný dle zájmu studenta a možností školy.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY8 - GYMNÁZIUM 8LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 22,6% (94,2) 19,8% (67,4) 100% (100%) 100% (0%)
2019 16,9% (95,8) 12,4% (64,6) 9,3% (92,3%) 100% (0%)
2018 1,2% (0) 1,2% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2017 39,8% (92,1) 47,4% (84,1) 100% (100%) 100% (0%)
2016 72,2% (95,8) 70,5% (89,3) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 22,1% (74) 26,9% (62,5) 4,0% (90%) 100% (0%)
2019 55,5% (80) 43,3% (73,6) 100% (100%) 100% (0%)
2018 36,9% (78) 23,4% (68,6) 100% (100%) 100% (0%)
2017 6,3% (71) 11,4% (69,0) 100% (100%) 100% (0%)
2016 26% (78) 23,6% (72,5) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: