82-41-M/15 Tvorba a vzorování bižuterie

Styl - bižuterie - design

82-41-M/15 TVORBA A VZOROVÁNÍ BIŽUTERIE vyučuje se ve třech zaměřeních:

Design grafické a plastické rytiny

Design bižuterie a módního doplňku

Kov a šperk

Design grafické a plastické rytiny (dříve Grafické a plastické rytí kovů) je zaměřen na plastické a plošné rytí kovů, ale i jiných materiálů jako jsou dřevo, kost, apod. Důraz je kladen na reliéfní (plastické) a grafické vyjadřování. Žáci se v odborných předmětech seznámí se základními klasickými grafickými technikami (linorytem, dřevorytem, mědirytinou, ocelorytinou, leptem) vedoucí až k ilustrační tvorbě a tvorbě návrhů na poštovní známky. Žáci jsou vedeni k samostatnému řešení designu medailí, mincí, plaket, odznaků a bižuterních komponentů. Získají řadu odborných dovedností, které mohou využít pro zdobení zbraní. Jsou schopni navrhovat kolekce či jednotlivé vzory podle požadavků zadavatele. V procesu výroby žáci mohou vykonávat úkony od přípravy materiálů až po konečnou realizaci. Technické vybavení dílen umožňuje realizovat veškeré výtvarné návrhy.

Zaměření Design bižuterie a módního doplňku je orientováno na svět moderního člověka s jeho nároky v oblasti týkající se šperku, bižuterie, zdobení těla a oděvu, designu doplňku a obecně bezprostředního okolí jedince. Zaměření svým širokým záběrem zahrnuje množství tradičních a moderních bižuterních technik, práci s nejrůznějšími přírodními či syntetickými materiály. Žáci jsou vedeni k samostatnosti v řešení výtvarných problémů a své nápady převedené do grafických návrhů realizují s pomocí odborných pedagogů v materiálovém provedení v dílnách. Tento proces současně umožňuje a usnadňuje komunikaci se sociálními partnery z průmyslových či jiných odvětví. Absolventi se zároveň mohou dosaženými výsledky prezentovat ve svém dalším profesním životě při studiu na VŠ nebo v praxi.

Kov a šperk je umělecký obor provázaný s historickým řemeslem. Studium je zaměřeno na klasické výtvarné disciplíny (malba, kresba, modelování), které rozvíjejí výtvarný cit a talent studenta. Výsledkem celého výukového procesu je realizace vlastních návrhů v ušlechtilých materiálech. Obor ve svém jádru navazuje na prastaré pasířské řemeslo, které se rozvinulo ve vrcholném středověku, který je spjat s rytířskou kulturou. Pasířství je příbuzným oborem uměleckého kovářství, má s kovářstvím také společné kořeny ve zpracovávání kovů a má zároveň velmi blízký vztah ke zlatnictví a stříbrnictví. U studenta je kladen důraz na realistickou kresbu, rozvíjení fantazie a řemeslnou zručnost. Studium je vhodné pro výtvarně nadané individuality, které v sobě mají touhu využít veškeré současné prostředky (tradiční řemeslné postupy i možnosti nových technologií) k rozvíjení svých schopností a talentu. Žáci se při výuce seznámí s klasickým řemeslem, fotografií a postprodukcí vlastní tvorby. Studenti zde nacházejí uplatnění v designerské tvorbě se specializací na bižuterní průmysl, zlatnictví, kovotepectví i jako samostatní výtvarníci a designeři. Často pokračují ve studiu na vysokých školách.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SUM - SOŠ UMĚLECKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 46,7% (81,1) 56% (46,6) 46,7% (92,9%) 100% (0%)
2019 63,3% (83,7) 73,3% (47,6) 75% (92,6%) 68,3% (3,7%)
2018 83,1% (82,1) 73,2% (50,2) 52,1% (81,0%) 54,9% (9,5%)
2017 33,3% (65,3) 39,1% (42,7) 21,7% (64,5%) 29,0% (19,4%)
2016 20% (65,3) 26,2% (45,2) 46,2% (81,5%) 60% (7,4%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 56% (57) 69,3% (40,6) 64% (82,1%) 100% (0%)
2019 27,6% (53) 42,1% (37,7) 53,9% (81,5%) 69,7% (3,7%)
2018 80,3% (64) 81,7% (47,5) 93,0% (90,5%) 53,5% (9,5%)
2017 59,4% (60) 46,4% (46,4) 36,2% (71,0%) 24,6% (19,4%)
2016 41,5% (60) 29,2% (0) 89,2% (92,6%) 58,5% (7,4%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: