82-41-M/05 Grafický design

Grafický design

82-41-M/05 GRAFICKÝ DESIGN

Obor reaguje na aktuální potřebu výtvarně schopných grafiků v oblasti propagačního designu a je zaměřen na navrhování a realizaci nejrůznějších propagačních materiálů. Záběr studia propagační grafiky sahá od obecného výtvarného a kreslířského vzdělání přes klasické grafické techniky až po moderní práci grafického designéra s využitím výpočetní techniky. Důraz je kladen na práci s písmem a typografii. Žáci se během studia seznámí se specifikou tvorby plakátu, obalové grafiky, ilustrace, základy animace, grafickou úpravou knihy a časopisu, zpracováním firemního loga a jeho dalším grafickým využitím v propagačních materiálech až po velkoplošné reklamy. Uplatnění nacházejí absolventi v rozsáhlé oblasti reklamního a marketingového průmyslu jako samostatní výtvarníci nebo zaměstnanci reklamních agentur a studií.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SUM - SOŠ UMĚLECKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 46,7% (81,1) 56% (46,6) 46,7% (92,9%) 100% (0%)
2019 63,3% (83,7) 73,3% (47,6) 75% (92,6%) 68,3% (3,7%)
2018 83,1% (82,1) 73,2% (50,2) 52,1% (81,0%) 54,9% (9,5%)
2017 33,3% (65,3) 39,1% (42,7) 21,7% (64,5%) 29,0% (19,4%)
2016 20% (65,3) 26,2% (45,2) 46,2% (81,5%) 60% (7,4%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 56% (57) 69,3% (40,6) 64% (82,1%) 100% (0%)
2019 27,6% (53) 42,1% (37,7) 53,9% (81,5%) 69,7% (3,7%)
2018 80,3% (64) 81,7% (47,5) 93,0% (90,5%) 53,5% (9,5%)
2017 59,4% (60) 46,4% (46,4) 36,2% (71,0%) 24,6% (19,4%)
2016 41,5% (60) 29,2% (0) 89,2% (92,6%) 58,5% (7,4%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: