79-41-K/41 Gymnázium - 4 leté

Radost z poznání

Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník nabízí žákům všeobecné vzdělání. Cílem výuky je podpora všestranného rozvoje žáka, motivace k celoživotnímu učení, výchova k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů. Gymnázium je školou se všeobecným zaměřením. Jeho prioritou je spokojený žák, kterému vzdělávací program nabídne individuální přístup. Učební plán vychází z předpokladu, že stanovený státní rámec středoškolského studia je zahrnut do předmětů v prvním až čtvrtém, resp. pátém až osmém ročníku v závislosti na oboru vzdělání. Přičemž vzdělávání v posledních dvou ročnících studia je rozšířeno o nabídku seminářů, které umožní profilaci žáka a jeho kvalitní přípravu ke studiu na VŠ.

 

Učební plán čtyřletého gymnázia

Charakteristika studijního oboru:

  • důkladná příprava k přijetí na jednotlivé studijní obory univerzit a jiných vysokých škol
  • kvalitní výuka cizích jazyků jako příprava pro vysokoškolské studium
  • spolupráce s evropským centrem zkoušek CAMBRIDGE ENGLISH

(možnost složit v průběhu studia zkoušky z angličtiny (např. YLE, KET,  PET, FCE, CAE, CPE), popř. státní jazykové zkoušky

  • získání znalostí a dovedností pro používání internetu a bohatého vzdělávacího a uživatelského softwaru v rámci výpočetní techniky (ICT)
  • důraz na syntetické myšlení, propojování analytických poznatků a dovedností z různých oborů
  • zapojování do SOČ (studentská odborná činnost), olympiád a vyšších stupňů soutěží v různých oborech podle zájmu studenta

 

PŘEDMĚT

I. roč.

II. roč.

III.roč.

IV. roč.

Celkem

Český jazyk a literatura

3

4

4

4

15

Anglický jazyk

3

3

3

4

13

Německý/francouzský/ruský /španělský jazyk

3

3

3

3

12

Dějepis

2

2

2

2

8

Základy společenských věd

2

1

2

2

7

Matematika

4

4

4

3

15

Fyzika

3

2

3

2

10

Chemie

2

3

3

2

10

Biologie

3

3

2

2

10

Zeměpis

2

2

1

1

6

Informatika (ICT)

2

2

-

-

4

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Hudební nebo výtvarná výchova

2

2

-

-

4

Výběrový předmět I

-

-

2

2

4

Výběrový předmět II

-

-

2

2

4

Výběrový předmět III

-

-

-

2

2

Celkem hodin

33

33

33

33

132

Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY4 - GYMNÁZIUM 4LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 28,7% (91,1) 29,1% (59,7) 100% (100%) 100% (0%)
2019 29,3% (92,6) 23,7% (57,3) 100% (100%) 100% (0%)
2018 34,1% (84,2) 51,7% (64,2) 100% (100%) 100% (0%)
2017 26,6% (85,3) 20,3% (66,4) 38,4% (96,6%) 35,8% (3,4%)
2016 10,2% (0) 10,2% (0) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 13,5% (51) 33,2% (46,6) 14,0% (80%) 100% (0%)
2019 36,2% (62) 43,6% (54,6) 100% (100%) 100% (0%)
2018 74,8% (68) 51,0% (60,0) 100% (100%) 100% (0%)
2017 41,0% (58) 45,9% (57,2) 39,5% (92,3%) 100% (0%)
2016 43,3% (64) 59,7% (66,6) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 30% (70) 44,4% (63,4) 43,0% (97,9%) 100% (0%)
2019 68,1% (76) 59,8% (69,0) 100% (100%) 100% (0%)
2018 98,2% (84) 83,0% (74,9) 100% (100%) 100% (0%)
2017 45,1% (74) 23,3% (65,8) 55,6% (97,8%) 45,1% (2,2%)
2016 99,3% (86) 91,9% (79,6) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: